Publicaties

De Stichting Incentive houd je graag op de hoogte. Dat doen we zoveel mogelijk digitaal en via deze website. Soms publiceren we papieren middelen, zoals het jaarverslag of algemene informatie over Incentive.

    

STICHTING INCENTIVE
Hollandiahof 55   
3119 ZD Schiedam
Telefoon: 06 – 83 245 247     (voicemail)   
Email: info@stichtingincentive.nl 
Website: www.stichtingincentive.nl     

Algemene informatie over de Stichting Incentive

Stichting Incentive werkt ten behoeve van de meest kwetsbare Schiedamse burgers. Denk hierbij aan:
-           mensen met psychische en psychosociale problemen,
-          eenzame (oudere) Schiedammers, 
-          dak- en thuislozen (waaronder zwerfjongeren),
-          mensen in een sociaal isolement, mensen die in armoe leven, problemen hebben met hun gezondheid en geen betaald werk hebben. 

Je hoeft geen indicatie te hebben om de inloop te bezoeken of deel te nemen aan activiteiten van Incentive.
Van ouds her hebben wij nog bezoekers uit de regio Nieuwe Waterweg Noord, Rotterdam en andere omliggende gemeenten. Die blijven welkom.

Stichting Incentive heeft een inloop op zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur in het gebouw van MAC Brandersstad, Spinhuispad 19, 3111 PX Schiedam, telefoon 010 – 246 37 24. Hier kun je terecht voor een praatje, een kop koffie of thee, een lunch en een warme maaltijd. We vragen voor alle consumpties een kleine vergoeding. Zo kost een warme maaltijd € 4,--. Hiervoor moet je je van te voren opgeven. Als je binnenkomt, vragen we je naam. Andere gegevens hoef je niet te geven.

Verder is er de mogelijkheid om op zaterdag te knutselen van 14.00 tot ca. 16.00 uur en je kunt geregeld gratis deelnemen aan activiteiten, zoals karaoke, sjoelen en bingo.

Af en toe worden er ook buitenactiviteiten georganiseerd, zoals midget golf, een bezoek aan een museum, een wandeling en een fietstocht.

Behalve voor het knutselen, moet je je wel van te voren opgeven voor de activiteiten en de kosten (als die er zijn) van te voren betalen.

 Als je dat wilt, kun je een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over de activiteiten doordeweeks en op zaterdag van MAC Brandersstad ontvangen. Geef dan je adres door.

 We zien je graag bij de inloop komen. Dan kun je ook meer informatie krijgen. Iedereen is welkom!

Jaarverslag
Elk jaar publiceert de Stichting Incentive een jaarverslag. Hierin vertellen we over de belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar.
Als omslag van het jaarverslag 2013 heeft het bestuur deze keer het schilderij “Balancement” (“Op zoek naar een nieuwe balans”) van Kandinsky gekozen, een titel die tot nadenken stemt en die betrekking heeft op het jaar waarover dit jaarverslag gaat.

De Gemeente Schiedam heeft er in 2012 zeer op aangedrongen om de Inloop van Incentive in 2013 voort te zetten. In de beleidsnota “Sociaal Domein” is actiepunt 21 opgenomen, waarin dit expliciet genoemd staat. Verschillende gesprekken met de gemeente leidden ertoe dat Stichting Incentive samen ging werken met De Participatieformule, een organisatie die instellingen begeleidt naar een modernere vorm van participeren in de maatschappij, waarbij de cliënt centraal staat.
Deze samenwerking verliep helaas stroef, niet zo zeer vanwege de doelen en uitgangspunten, maar wel door een andere kijk op de wijze waarop een Stichting Incentive Nieuwe Stijl zou moeten vorm krijgen.

We gingen hierdoor met gemengde gevoelens het nieuwe jaar in. De nieuwe balans was nog niet bereikt.

Jaarverslag 2016 (pdf bestand)

Jaarverslag 2015 (pdf bestand)

Jaarverslag 2014 (pdf bestand)

Jaarverslag 2013 (pdf bestand)


Nieuwsbrieven
Regelmatig verschijnt er vanaf juni 2016 een nieuwsbrief van MAC Brandersstad, waarin we informatie geven over de komende activiteiten, zowel doordeweeks als op zaterdag. De naam van de nieuwsbrief wordt MAC Brandersstad. 
Klik hier voor de nieuwsbrieven.

Flyers

Indien daartoe aanleiding bestaat verschijnt er een flyer met een specifieke activiteit.

Flyer kookactiviteit 23 maart 2014 (in pdf)

Flyer kookactiviteit 20 april 2014 (in pdf)

Flyer paasbrunch 22 april 2014 (in pdf)