Missie en Visie

Meedoen doen we samen
In 2014 hebben we besloten om de Stichting Incentive om te vormen. De afgelopen jaren zette Nederland het roer om. Van verzorgingsstaat werkt Nederland momenteel toe naar een participatiestaat. Dat wil zeggen naar een samenleving waarin iedereen meedoet. Iets wat de Stichting Incentive al 19 jaar doet, alleen heet dat nu participatiesamenleving.

Wat wel veranderd is dat de Stichting Incentive sinds enige tijd nauw samenwerkt met GGZ-DOEL. Zij verzorgen de Inloop in MAC Brandersstad doordeweeks. Daarnaast hebben zij activiteiten waarvoor een indicatie vereist is. Stichting Incentive verzorgt de Inloop met bijbehorende activiteiten op zaterdag. Af en toe hebben we een activiteit op zondag of op of rond de feestdagen.

Wat ook veranderd is, is de doelgroep van Incentive.

Waar we in het verleden met name voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen actief waren, is onze doelgroep nu verruimd tot de groep meest kwetsbare Schiedamse burgers.

Denk hierbij aan mensen in een sociaal isolement, zoals eenzame (oudere) Schiedammers, dak- en thuislozen, mensen die in armoe leven, mensen die  grote problemen hebben met hun gezondheid, mensen met een grote achterstand in bijvoorbeeld taal en algemene ontwikkeling, mensen die geen betaald werk hebben en daardoor op verschillende gebieden problemen kunnen hebben, mensen met psychosociale en psychische problemen en Schiedammers met meerdere problemen op de eerder genoemde gebieden. (5% van de Schiedamse bevolking).

Missie
Incentive ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht. Wel houden we rekening met hun mogelijkheden/beperkingen. We stimuleren mensen en hopen zo te bereiken dat ze ook wat voor anderen kunnen betekenen. Op die manier willen we bijdragen aan een samenleving die er toe doet.