Over Incentive

Voor wie?
Incentive is er voor de meest kwetsbare groep Schiedammers. Denk hierbij aan mensen met psychosociale en psychische problemen, aan Schiedammers met een multi-problematiek, eenzame (oudere) Schiedammers,  zwerfjongeren en andere dak- en thuislozen,  mensen met een sociaal isolement, mensen met een taalachterstand, mensen die in armoe leven, problemen hebben met hun gezondheid en geen betaald werk hebben.

Wat is het doel?
Incentive wil door middel van het aanbieden van activiteiten en diensten dat deelnemers een vast dagritme krijgen en dat ze gestimuleerd worden tot het verkrijgen van een informeel netwerk. Het uiteindelijke doel is om te bevorderen dat mensen vanuit hun eigen kracht zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid versteken dan wel herkrijgen.

Waar?
De Stichting Incentive werkt hoofdzakelijk in de gemeente Schiedam, maar deelnemers uit omliggende gemeenten die zich van oudsher of aangetrokken voelen tot de activiteiten zijn ook welkom.